Data publikacji : 2020-10-30

Supporting Entrepreneurial Attitudes at Technical Universities Through Simulation Games. Evidence from Poland

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ewaluacja doświadczeń wynikających ze stosowania gier symulacyjnych jako metody wspierania postaw przedsiębiorczych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem poruszony w artykule dotyczy skuteczności gier symulacyjnych jako metody wspierania postaw przedsiębiorczych na uczelniach technicznych. Artykuł zawiera przegląd wybranej literatury i przedstawia doświadczenia autorów w korzystaniu z gier symulacyjnych.

PROCES WYWODU: W części pierwszej przedstawiono wybrane aspekty przedsiębiorczości i gier symulacyjnych. W następnej części przedstawiono wyniki studium przypadku dotyczącego wykorzystania gier symulacyjnych w Polsce. W rezultacie w części końcowej sformułowano wnioski dotyczące tej kwestii na przyszłość.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wykazano znajomość i przydatność gry symulacyjnej jako metody edukacji w zakresie przedsiębiorczości wśród studentów uczelni technicznych. Sformułowano wnioski wskazujące na wysoką skuteczność i użyteczność gier symulacyjnych we wspieraniu postaw przedsiębiorczych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badana metoda kształcenia w zakresie przedsiębiorczości wydaje się niezwykle interesująca dla studentów uczelni technicznych i powinna być dalej rozwijana jako innowacyjne rozwiązanie edukacyjne.

Słowa kluczowe

EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ; WSPIERANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ; GRA SYMULACYJNA ; KIERUNKI TECHNICZNESzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP