Kontakt

ul. Kopernika 26

PL 31-501 Kraków


Główna osoba do kontaktu

[HP OJS] M. Grodecka - Sekretarz Redakcji
Sekretarz Redakcji
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Tel. +48 12 3999651

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP