Recenzenci

<<

Recenzenci 2022

Dr Adam Jan Plichta, Polska, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Damian Michał Winczewski, Polska, Uniwersytet Szczeciński

Dr Ewa Plebanek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Joanna Małecka, Polska, Politechnika Poznańska

Dr Filip Cyuńczyk, Polska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Dr hab. Adam Ambroziak, prof. SGH, Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Agnieszka Hajdukiewicz, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Aleksandra Kowalska, prof. UMCS, Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Aleksandra Seklecka, prof. UMK, Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Aleksandra Syryt, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Arkadiusz Górnisiewicz, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Artur Jerzy Kotowski, prof. UKSW, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Bogusław, Przywora, prof. UJD, Polska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dr hab. Danuta Chmielowska, Polska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Ewa Ganowicz, prof. UO, Polska, Uniwersytet Opolski

Dr hab. inż.  Wiesław  Józef  Danielak, prof. UZ, Polska, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Jacek Potulski, prof. UG, Polska, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jerzy Leszczyński, prof. UŁ, Polska, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Krzysztof Koźmiński, Polska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Leszek Nowak, Polska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Maciej Maciejewski, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Małgorzata Czermińska, prof. KAAFM, Polska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, Polska, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Marek Maciejewski, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Marek Mikołajczyk, prof. UAM, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Michał Ernest Goliński, prof. SGHW, Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK, Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Paweł Czapliński, prof. US, Polska, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ, Polska, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH, Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab.  Agata  Barczewska-Dziobek, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab.  Rafał  Jacek  Czachor, prof. KA, Polska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr Halina Smutek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr inż. Paulina Kubera, Polska, Politechnika Poznańska

Dr Krzysztof Łukasz Szczucki, Polska, Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Józef Trombaczowski, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Maria Bosak-Sojka, Polska, Uniwersytet Rzeszowski

Dr Marta Prucnal-Wójcik, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Mateusz Pękala, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Michał Thlon, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Patrycja Mizera-Pęczek, Polska, Uniwersytet Łódzki

Dr Paweł Skuczyński, Polska, Uniwersytet Warszawski

Dr Robert Tomasz Tobaszewski, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Tomasz Słupik, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Tomasz Snarski, Polska, Uniwersytet Gdański

Dr Wiesław Staśkiewicz, Polska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Elżbieta Karska, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Polska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Marcin Kaute, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Zbigniew Marek, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Recenzenci 2021

Dr Agata Czarnecka, Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Barbara Czerniachowicz, Polska, Uniwersytet Szczeciński

Dr Błażej Mądrzycki, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Dariusz Grzonka, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Dariusz Sarzała, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Diana Rokita-Poskart, Polska, Politechnika Opolska

Dr Dorota Kowalewska, Polska, Uniwersytet Szczeciński

Dr Ewelina Nawrocka, Polska, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Adam Michał Dyrda, prof. UJ, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Aleksandra Syryt, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. PAN, Polska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Dr hab. Dariusz Fatuła, prof. KA, Polska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US, Polska, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Helena Ewa Wyligała, prof. DSW, Polska, Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. WSB, Polska, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Dr hab. Ireneusz Krzysztof Dąbrowski, prof. SGHW, Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Jacek Kopeć, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Jan Brzozowski, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Kazimierz Krzysztofek, Polska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Leszek Porębski, Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prof. UAM, Polska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Marcin Wichmanowski, Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Marta Borda, prof. UEW, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PUAS, Polska, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

Dr hab. Rafał Lis, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Rafał Wisła, prof. UJ, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Stefan Bielański, prof. UP, Polska,   Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr hab. Teresa Hanna Bednarczyk, prof. UMCS, Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Tomasz Browarek, Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ, Polska, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Witold Bartłomiej Mazurek, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Joanna Małecka, Polska, Politechnika Poznańska

Dr Jolanta Kotelska, Polska, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Dr Jowita Świerczyńska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Karol Kaczorowski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Łukasz Trembaczowski, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Magdalena Rękas, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Małgorzata Lorencka, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Małgorzata Rembiasz, Polska, Politechnika Poznańska

Dr Marcin Semczuk, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Marta Ulbrycht, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Marta Żerkowska-Balas, Polska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Dr Mateusz Pękala, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Monika Sady, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Patrycja Mizera-Pęczak, Polska, Uniwersytet Łódzki

Dr Radosław Zyzik, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Rafał Cekiera, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Rafał Kęsek, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Sabina Kubiciel-Lodzińska, Polska, Politechnika Opolska

Dr Stanisława Klima, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Wawrzyniec Mirosław Serafin, Polska, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. dr hab. Andrzej Kiepas, Polska, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Polska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, Polska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Marian Żukowski, Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Teresa Łuczka, Polska, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Wojciech Marcin Kaute, Polska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr Roman Kisiel, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci 2020

Dr Adam Michalik, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Agnieszka Joanna Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Anna Krzynówek-Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Głodowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Jan Brzozowski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Krzysztof C. Matuszek, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Marek Maciejewski, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Piotr Świercz, prof. nadzw, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Rafał Lis, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Wojciech Buchner, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Wojciech Zysk, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Adam Michalik, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Agnieszka Joanna Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Anna Krzynówek-Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Halina Smutek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci 2019

Prof. dr hab. Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Artur Wołek, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Grzegorz Foryś, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr hab. Inż. Wiesława Lizińska, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Julian Kwiek, Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Michał Strzelecki, Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Piotr Leszek Stanek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Piotr Świercz, prof. nadzw, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Rafał Lis, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Wojciech Buchner, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr inż. Marek Sieja, Polska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Marcin Zwierżdżyński, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr Piotr Stanisław Zamelski, Polska, Politechnika Opolska

Dr Remigiusz Gawlik, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci 2018

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Polska, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Jacek Sroka, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ks. Prof. dr hab. Janusz Stanisław Węgrzecki, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Polska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Artur Wołek, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Filip Musiał, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Joanna Dzwończyk, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Julian Kwiek, Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Krzysztof C. Matuszek, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Łukasz Mamica, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Maciej Drzonek, Polska, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Magdalena Musiał-Karg,Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Michał Gierycz, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Piotr Bartula, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Piotr Szymaniec, Polska, Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa

Dr hab. Piotr Świercz, prof. nadzw, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Rafał Lis, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Rafał Matyja, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Rafał Prostak, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Wojciech Buchner, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Anna Krzynówek-Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Dobrosława Wiktor-Mach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Marcin Zwierżdżyński, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr Michał Kosche, Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Recenzenci 2017

Dr Sergiusz Bober, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Elżbieta Bombińska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Małgorzata Czermińska, Polska, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

Dr Joanna Dyduch, Polska, Uniwersytet Wroclawski

Dr hab. Małgorzata Beata Dziembała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Małgorzata Fronczek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Joanna Garlińska-Bielawska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Agnieszka Głodowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Marcin Gryczka, Polska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonomii, Katedra Handlu Zagranicznego i MSE

Dr Maciej Gurtowski, Polska, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii.

Dr Agnieszka Hajdukiewicz, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego

Dr hab. Przemysław Kisiel, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Stanisława Klima, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Cezary Kościelniak, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Teresa Korbutowicz, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych

Dr Krzysztof Kosiec, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Małgorzata Kosała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Andżelika Kuźnar, Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonomii Międzynarodowej

Dr Joanna Kos-Łabędowicz, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Mirosław Lakomy, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dr Rafał Lis, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Luis Lloredo Alix, CL, Universidad Autónoma De Chile, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

Dr Marek Maciejewski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Krzysztof Mazur, Polska

Dr Michał Młody, Polska, Uniwersytet Ekononomiczny w Poznaniu / Poznan University of Economics and Business

Dr Wioletta Nowak, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych

Dr Maria Nowina-Konopka, Polska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Agnieszka Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Dr hab. Iwona Pawlas, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Anna Plassart, GB, The Open University

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego

Dr Diana Rokita-Poskart, Polska, Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Dr Małgorzata Rymarzak, Polska, Uniwersytet Gdański, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Dr hab. Brygida Solga, Polska, Politechnika Opolska

Dr Joanna Stefaniak, Polska, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej

Dr Justyna Stypińska, DE, Freie University

Dr hab. Piotr Szymaniec, Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Instytut Społeczno-Prawny

Dr hab; prof. Ignatianum Piotr Świercz, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii

Dr Jowita Świerczyńska, Polska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Dr Sylwia Talar, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii

Dr Magdalena Zajączkowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Maciej Zakrzewski, Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr Marcin Zawicki, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Magdalena Zdun, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr inż. Aleksandra Zygmunt, Polska, Politechnika Opolska

Dr Wojciech Zysk, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Wojciech Zysk, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Recenzenci 2016

dr Paweł Armada, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dr Wojciech Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Piotr Bartula, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii

Paulina Bednarz-Łuczewska Akademia Leona Koźmińskiego

Wojciech Bieńkowski, Polska, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Elżbieta Bombińska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wojciech Buchner, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Anna Budzanowska, Polska, Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa.

Nelly Daszkiewicz, Polska, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych

Aleksandra Gaweł Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Remigiusz Gawlik, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Michał Gierycz Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych i Historycznych

Agnieszka Głodowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Agnieszka Hajdukiewicz, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego

Lidia Jabłonowska, Polska, Szkoła Główna Handlowa. Instytut Kapitału Ludzkiego.

Piotr Kasiłowski, Polska, PWTW Bobolanum, Warszawa

Stanisława Klima, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Małgorzata Kosała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Michał Kosche, Polska,

dr Anna Krzynówek-Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Zbigniew Kubacki, Polska, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Bobolanum

Mirosław Lakomy, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dr Rafał Lis, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Marek Maciejewski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Łukasz Mamica, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bartłomiej Marona, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adam Michalik, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Maria Nowina-Konopka, Polska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Agnieszka Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego

Rafał Prostak, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rafał Prostak, Polska, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jacek Surzyn, Polska, Uniwersytet Śląski

Leszek Sykulski, Polska, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Anna Szymańska, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Marta Ulbrych, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Henryk Wnorowski, Polska, Uniwersytet w Białymstoku

Magdalena Zajączkowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Andrzej Zapałowski, Polska, Uniwersytet Rzeszowski

Marcin Zwierżdżyński, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Wojciech Zysk, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci  2015

Piotr Bartula, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii

Jan Brzozowski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich

Łukasz Danel, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Imbre Dobos HU Corvinus University of Budapest, Department of Logistics and Supply Chain Management

Joanna Dyduch, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Europeistyki

Joanna Dzwończyk, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych

Andrea Gelei HU Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Economics

Andrea S. Gubik HU Institute Economic Theory, Miskolc University

Mirosław Jarosiński, Polska, Instytut Zarządzania, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Małgorzata Kosała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Leszek Kwieciński, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Łukasz Mamica, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bartłomiej Marona, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Borisas Melnikas LT Vilnius Gediminias University of Technology, Faculty of Business Management, Department of International Economics and Business Management

Monika Mularska-Kucharek, Polska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

Witold Nowiński, Polska, Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu, Instytut Ekonomii, Zakład Zarządzania

Maria Nowina-Konopka, Polska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Agnieszka Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Rafał Prostak, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rafał Prostak, Polska, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tomasz Rachwał, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Rafał Riedel, Polska, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii

Jarosław Ropęga, Polska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Rosa Smaliukienė LT Vilnius Gediminias University of Technology

Zsuzsanna Szalay HU Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Institute of Business Economics

Maria Urbaniec, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Elena Vykhodtseva RU State University of Management in Moscow

Christoph Weller DE Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung, Universität Augsburg

Recenzenci 2014

Jan Brzozowski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich

Łukasz Danel, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nelly Daszkiewicz, Polska, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych

Joanna Dyduch, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Europeistyki

Wojciech Frazik, Polska, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Remigiusz Gawlik, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych sTosunkó w Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Michał Kaczmarczyk, Polska, Uniwersytet Gdański

Roman Kisiel, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

Małgorzata Kosała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Cecylia Kuta, Polska, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Teresa Łuczka, Polska, Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Łukasz Puślecki, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Światowej

Tomasz Rachwał, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Rafał Riedel, Polska, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii

dr hab. Radosław Rybkowski, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Piotr Skowron, Polska, Wydział Chemii, Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Uniwersytet Gdański

Aleksander Stępkowski, Polska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Publicznej

Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Katarzyna Warmińska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii

Christoph Weller DE Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung, Universität Augsburg

Maciej Zakrzewski, Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Recenzenci 2013
Piotr Bartula, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii

Iwona Barwicka-Tylek, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Historii Dokryn Politycznych i Prawnych

Zbigniew Czachór, Polska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Nelly Daszkiewicz, Polska, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych

Adam Dziurok, Polska, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Remigiusz Gawlik, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych sTosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Cecylia Kuta, Polska, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Peter McCormick CA University of Lethbridge

Łukasz Puślecki, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Światowej

Tomasz Rachwał, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Zbigniew Rudnicki, Polska, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych

Janusz Ruszkowski, Polska, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki

dr hab. Radosław Rybkowski, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Piotr Stanek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Barbara Stoczewska, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Aleksander Surdej, Polska, Kierownik Katedry Studiów Europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jacek Surzyn, Polska, Akademia Ignatianum, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii

Tomasz Tulejski, Polska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych

Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego

Maciej Zakrzewski, Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

-->
Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP