Recenzenci

<<

Recenzenci 2020

Dr Adam Michalik, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Agnieszka Joanna Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Anna Krzynówek-Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Głodowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Jan Brzozowski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Krzysztof C. Matuszek, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Marek Maciejewski, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Piotr Świercz, prof. nadzw, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Rafał Lis, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Wojciech Buchner, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Wojciech Zysk, prof. UEK, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Adam Michalik, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Agnieszka Joanna Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Anna Krzynówek-Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Halina Smutek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci 2019

Prof. dr hab. Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Artur Wołek, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Grzegorz Foryś, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr hab. Inż. Wiesława Lizińska, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Julian Kwiek, Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Michał Strzelecki, Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Piotr Leszek Stanek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Piotr Świercz, prof. nadzw, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Rafał Lis, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Wojciech Buchner, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr inż. Marek Sieja, Polska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Marcin Zwierżdżyński, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr Piotr Stanisław Zamelski, Polska, Politechnika Opolska

Dr Remigiusz Gawlik, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci 2018

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Polska, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Jacek Sroka, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ks. Prof. dr hab. Janusz Stanisław Węgrzecki, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Polska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Artur Wołek, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Filip Musiał, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Joanna Dzwończyk, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Julian Kwiek, Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr hab. Krzysztof C. Matuszek, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Łukasz Mamica, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Maciej Drzonek, Polska, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Magdalena Musiał-Karg,Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Michał Gierycz, Polska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Piotr Bartula, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr hab. Piotr Szymaniec, Polska, Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa

Dr hab. Piotr Świercz, prof. nadzw, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Rafał Lis, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Rafał Matyja, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Rafał Prostak, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Wojciech Buchner, prof. AIK, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Anna Krzynówek-Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Dobrosława Wiktor-Mach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Marcin Zwierżdżyński, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr Michał Kosche, Polska, Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Recenzenci 2017
Sergiusz Bober, Polska,
Elżbieta Bombińska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Małgorzata Czermińska, Polska, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego
Joanna Dyduch, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Europeistyki
Małgorzata Dziembała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii
Małgorzata Fronczek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Joanna Garlińska-Bielawska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Agnieszka Głodowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Marcin Gryczka, Polska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonomii, Katedra Handlu Zagranicznego i MSE
Macie Gurtowski, Polska, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii.
Agnieszka Hajdukiewicz, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego
Przemysław Kisiel
Stanisława Klima, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cezary Kościelniak
Teresa Korbutowicz, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych
Krzysztof Kosiec, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Małgorzata Kosała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Andżelika Kuźnar, Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonomii Międzynarodowej
Joanna Kos-Łabędowicz, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Mirosław Lakomy, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr Rafał Lis, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
Luis Lloredo Alix,CL,Universidad Autónoma De Chile, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Marek Maciejewski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krzysztof Mazur
Michał Młody, Polska, Uniwersytet Ekononomiczny w Poznaniu / Poznan University of Economics and Business
Wioletta Nowak, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych
Maria Nowina-Konopka, Polska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Iwona Pawlas, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Anna Plassart, GB, The Open University
Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego
Diana Rokita-Poskart,Polska, Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
Małgorzata Rymarzak, Polska, Uniwersytet Gdański, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Brygida Solga
Joanna Stefaniak, Polska, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
Justyna Stypińska,DE,Freie University
Piotr Szymaniec, Polska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Instytut Społeczno-Prawny
Piotr Świercz, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii
Jowita Świerczyńska, Polska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Sylwia Talar, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii
Magdalena Zajączkowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Maciej Zakrzewski, Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Marcin Zawicki, Polska,
Magdalena Zdun, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Aleksandra Zygmunt,,Opole University of Technology
Wojciech Zysk, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Marcin Zwierżdżyński, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Recenzenci 2016
dr Paweł Armada, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr Wojciech Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
Piotr Bartula, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii
Paulina Bednarz-Łuczewska Akademia Leona Koźmińskiego
Wojciech Bieńkowski, Polska, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Elżbieta Bombińska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wojciech Buchner, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
Anna Budzanowska, Polska, Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa.
Nelly Daszkiewicz, Polska, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych
Aleksandra Gaweł Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Remigiusz Gawlik, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych sTosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Michał Gierycz Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych i Historycznych
Agnieszka Głodowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Agnieszka Hajdukiewicz, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego
Lidia Jabłonowska, Polska, Szkoła Główna Handlowa. Instytut Kapitału Ludzkiego.
Piotr Kasiłowski, Polska, PWTW Bobolanum, Warszawa
Stanisława Klima, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Małgorzata Kosała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Michał Kosche, Polska,
dr Anna Krzynówek-Arndt, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
Zbigniew Kubacki, Polska, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Bobolanum
Mirosław Lakomy, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji
dr Rafał Lis, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii
Marek Maciejewski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Łukasz Mamica, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bartłomiej Marona, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Adam Michalik, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Maria Nowina-Konopka, Polska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Bożena Pera, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego
Rafał Prostak, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rafał Prostak, Polska, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jacek Surzyn, Polska, Uniwersytet Śląski
Leszek Sykulski, Polska, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Anna Szymańska, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Marta Ulbrych, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Henryk Wnorowski, Polska, Uniwersytet w Białymstoku
Magdalena Zajączkowska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Andrzej Zapałowski, Polska, Uniwersytet Rzeszowski
Marcin Zwierżdżyński, Polska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wojciech Zysk, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci  2015
Piotr Bartula, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii
Jan Brzozowski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich
Łukasz Danel, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Imbre Dobos HU Corvinus University of Budapest, Department of Logistics and Supply Chain Management
Joanna Dyduch, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Europeistyki
Joanna Dzwończyk, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych
Andrea Gelei HU Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Economics
Andrea S. Gubik HU Institute Economic Theory, Miskolc University
Mirosław Jarosiński, Polska, Instytut Zarządzania, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Małgorzata Kosała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Leszek Kwieciński, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych
Łukasz Mamica, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bartłomiej Marona, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Borisas Melnikas LT Vilnius Gediminias University of Technology, Faculty of Business Management, Department of International Economics and Business Management
Monika Mularska-Kucharek, Polska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
Witold Nowiński, Polska, Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu, Instytut Ekonomii, Zakład Zarządzania
Maria Nowina-Konopka, Polska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Agnieszka Pach-Gurgul, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Rafał Prostak, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rafał Prostak, Polska, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tomasz Rachwał, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rafał Riedel, Polska, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii
Jarosław Ropęga, Polska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Rosa Smaliukienė LT Vilnius Gediminias University of Technology
Zsuzsanna Szalay HU Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration, Institute of Business Economics
Maria Urbaniec, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Elena Vykhodtseva RU State University of Management in Moscow
Christoph Weller DE Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung, Universität Augsburg

Recenzenci 2014
Jan Brzozowski, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich
Łukasz Danel, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Nauk Politycznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Nelly Daszkiewicz, Polska, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych
Joanna Dyduch, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Katedra Europeistyki
Wojciech Frazik, Polska, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
Remigiusz Gawlik, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych sTosunkó w Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Michał Kaczmarczyk, Polska, Uniwersytet Gdański
Roman Kisiel, Polska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Małgorzata Kosała, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cecylia Kuta, Polska, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
Teresa Łuczka, Polska, Politechniki Poznańskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Łukasz Puślecki, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Światowej
Tomasz Rachwał, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rafał Riedel, Polska, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii
dr hab. Radosław Rybkowski, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Piotr Skowron, Polska, Wydział Chemii, Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Uniwersytet Gdański
Aleksander Stępkowski, Polska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Publicznej
Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katarzyna Warmińska, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii
Christoph Weller DE Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung, Universität Augsburg
Maciej Zakrzewski, Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Recenzenci 2013
Piotr Bartula, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii
Iwona Barwicka-Tylek, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Historii Dokryn Politycznych i Prawnych
Zbigniew Czachór, Polska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Nelly Daszkiewicz, Polska, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych
Adam Dziurok, Polska, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Remigiusz Gawlik, Polska, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych sTosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Cecylia Kuta, Polska, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
Peter McCormick CA University of Lethbridge
Łukasz Puślecki, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Światowej
Tomasz Rachwał, Polska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Zbigniew Rudnicki, Polska, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych
Janusz Ruszkowski, Polska, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
dr hab. Radosław Rybkowski, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Piotr Stanek, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Barbara Stoczewska, Polska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Aleksander Surdej, Polska, Kierownik Katedry Studiów Europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jacek Surzyn, Polska, Akademia Ignatianum, Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii
Tomasz Tulejski, Polska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych
Krzysztof Wach, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego
Maciej Zakrzewski, Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

-->
Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP