Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny
dr Wit Pasierbek SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr hab., prof. AIK Piotr Świercz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Sekretarz Redakcji
mgr Monika Grodecka, Sekretarz redakcji, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Zespół Redakcyjny
dr Wojciech Arndt, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
dr hab., prof. AIK Wojciech Buchner, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr Matthew Carnes, Georgetown University, United States of America
prof. dr Rocco D'Ambrosio, Pontificia Università Gregoriana, Italy
prof. dr Patrick J. Deneen, University of Notre Dame, United States of America
dr Anna Krzynówek-Arndt, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
dr hab. Rafał Lis, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
dr hab. Krzysztof Cyprian Matuszek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
dr Mateusz Pękala, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
mgr Jan Rokita, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland


Rada Naukowa
prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland
prof. dr Stephen Hicks, Rockford University, United States of America
prof. dr Abel Filomeno Jacob, Pontificia Università Gregoriana, Italy
prof. dr Marek Inglot, Pontificia Università Gregoriana, Italy
prof. dr David B. Ingram, Loyola University Chicago, United States of America
prof. dr Alvydas Jokubaitis, Vilniaus Universitetas, Lithuania
prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, Universität Bremen, Germany, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr Faustino Jose Martinez Martinez, Universidad Complutense de Madrid, Spain
prof. dr Ulrich Riegel, Universität Siegen, Germany
prof. dr Stuart Sheilds, University of Manchester, United Kingdom
prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr Ben Tonra, University College Dublin, Ireland
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
prof. dr Howard Williams, Aberystwyth University, United Kingdom
prof. dr dr Hans-Georg Ziebertz, Universität Würzburg, Germany

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP