Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny
dr Wit Pasierbek SJ, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr hab., prof. UIK Piotr Świercz, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

Sekretarz Redakcji
mgr Monika Grodecka, Sekretarz redakcji, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

Zespół Redakcyjny
dr Wojciech Arndt, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland
dr Anna Budzanowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Łukasz Burkiewicz, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr Matthew Carnes, Georgetown University, United States of America
prof. dr Rocco D'Ambrosio, Pontificia Università Gregoriana, Italy
prof. dr Patrick J. Deneen, University of Notre Dame, United States of America
dr Tomasz Grabowski, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
dr Anna Krzynówek-Arndt, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland
dr hab. Krzysztof Cyprian Matuszek, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland
dr Mateusz Pękala, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland
mgr Jan Rokita, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland


Rada Naukowa
prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland
dr hab., prof. UIK Wojciech Buchner, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr Stephen Hicks, Rockford University, United States of America
prof. dr Abel Filomeno Jacob, Pontificia Università Gregoriana, Italy
prof. dr Marek Inglot, Pontificia Università Gregoriana, Italy
prof. dr David B. Ingram, Loyola University Chicago, United States of America
prof. dr Alvydas Jokubaitis, Vilniaus Universitetas, Lithuania
prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, Universität Bremen, Germany, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr Faustino Jose Martinez Martinez, Universidad Complutense de Madrid, Spain
prof. dr Ulrich Riegel, Universität Siegen, Germany
prof. dr Stuart Sheilds, University of Manchester, United Kingdom
prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr Ben Tonra, University College Dublin, Ireland
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
prof. dr Howard Williams, Aberystwyth University, United Kingdom
prof. dr dr Hans-Georg Ziebertz, Universität Würzburg, Germany

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP