Data publikacji : 2017-01-23

Another Theory of Partisan

Bernardas GailiusDział: ARTYKUŁY VARIA/ARTICLES VARIA

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: To reread Carl Schmitt’s theory of the partisan and by doing so present another theory of partisan.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Partisan war is treated as a war method rather than a phenomenon. The method is interpretive, based on historical facts.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: At first the author retells and present Carl Schmitt’s theory of the partisan. Then the au­thor applies this theory to 19th century European history with a special focus on Polish‑Lithuanian history. Based on this historical account the authors presents his own theory of another partisan.

RESEARCH RESULTS: Another theory of partisan ties the fig­ure of partisan and partisan war as the specific phenomenon to the concrete historical and geographical space. This theory highlights the specific modern European character of the partisan war and presents the Polish‑Lithuanian partisan history as the model of such war. Seen through the lenses of the national sovereignty and the sovereign dic­tatorship, this history represents the case par excellence of transition from the order of the 18th century to the modern European republic of the 21st century. The partisan then is first of all the citizen. Brought to the extreme by the enemy he takes the sovereign decision to resist and this way brings the political idea of republic to its concrete existence.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: “The Theory of Partisan” by Carl Schmitt was the rare if not the only attempt at building a finished and conclusive theory of the phenomenon, which seemed so important for the modern European history. Therefore it is fair and reasonable to treat Schmitt as a central figure of the “partisan” thought. His concept of partisan as the specific figure of the modern war is especially valuable and allows to see Polish‑Lithuanian as well as European history in another perspective.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP