Data publikacji : 2022-02-28

The Framework for Investigating Globalization's Impact on Health Systems

Dział: ARTYKUŁY VARIA/ARTICLES VARIA

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: This perspective article aims to identify the main channels through which globalization influences health systems.

THE PROBLEM AND RESEARCH METHODS: The research problem concerns the ways globalization influences the demand and the supply side of health systems. Meta-analysis was implemented and five databases were explored for the period 2005–2020.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The introduction presents the methodology and the added value of the article. The main body of the article presents globalization’s impact on the supply side (a flow of pharmaceuticals and medical equipment, new health care providers and new services, medical tourism, and transnational regulations leading to better access to health care) and demand side of health systems (easier access to hazardous goods and services, faster spread of infectious diseases, faster development of civilization diseases, and healthism) followed by discussion and conclusions.

RESEARCH RESULTS: The article offers a framework for investigating globalization’s impact on health systems where the supply and demand side of health systems are indicated.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The article concludes that the flows of goods, services, and people are the leading channels of the impact of globalization on health systems. The negative effects of the current SARS-CoV-2 pandemic notwithstanding, in the long run, the influence of globalization on health systems is per saldo positive.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP