Data publikacji : 2020-10-26

Efficiency of Teaching Practices with Use of Technologically Advanced Tools

Dział: ARTYKUŁY TEMATYCZNE / THEMATIC ARTICLES

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this paper is to discuss the efficiency of teaching process with use of the digitalized methods, emphasis laid on the use of video case studies.

RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Since the vast majority of the students are now highly digitalized, their expectations towards the methods applied to teaching changes compared to past practices. Therefore with the use of observation of the in-class interactions and the quiz results of the teaching sessions, we compare the efficiency of using video and traditional case studies. The study is conducted on the sample of 119 undergraduate students of Inter­national Business.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The paper starts with a brief summary of the existing research on using video case studies in teaching. Next we describe the reasoning for our own empirical research, followed by the research design and method explanation. We discuss the results in division for qualitative in-class observations and quantitative accuracy of the in-class quiz. The paper ends with conclusions including study limitations and future recommendations.

 RESEARCH RESULTS: The study shows that application of up-to-date technological tools brings better efficiency to the teaching-learning process. The students perception of the subject is higher if the knowledge is passed with use – in our case – of the video.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The study confirms that diversifying the teaching methods and bringing tech­nology into class allows more efficient learning process. Therefore, it is recom­mended that – if possible – educators incorporate more interactive, virtual tools into their teaching programs.

Słowa kluczowe

studium przypadku ; efektywność nauczania ; studium przypadku video ; generacja Z.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP