Aktualny numer

"Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

"Horyzonty Polityki" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca
Dziedzina nauk społecznych/nauki o polityce i administracji

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)
Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia
Dziedzina nauk humanistycznych/nauki o kulturze i religii
Dziedzina nauk społecznych/ekonomia i finanse
Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne
Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne
Dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 "Horyzonty Polityki" otrzymały 140 punktów za publikację naukową
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów
From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Wydawca
Akademia Ignatianum w Krakowie
ISSN:
2082-5897
eISSN:
2353-950X
DOI:
10.17399/HP

Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons: Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0)

Licencja CC

 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • IC Journals Master List
 • BazEkon
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • EBSCO
 • Political Science
 • History of Politics and History of Political Thought
 • International Relations
 • European Studies
 • Public Policy
 • Economic Politics
 • Sociology and Political Psychology
 • Political Philosophy
 • Law and Administration
MNISW 100 punktów (2021)
Index Copernicus 86.90 (2017 r.)
h5Index 6

Aktualności

Call for papers: HP 2025, Vol. 16, No. 54: Edukacja polityczna w społeczeństwie obywatelskim

2023-03-26

Redaktorzy numeru: Monika Grodecka, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2025

Nadsyłanie artykułów:  30 września  2024

Zgłoszenia: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for papers: HP 2024, Vol. 15, No. 53: Władza i wspólnota

2023-03-24

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2024

Nadsyłanie artykułów: 30 czerwca 2024

Zgłoszenia: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for papers: HP 2024, Vol. 15, No. 52: Wizerunek władzy – media, polityka, komunikacja

2023-01-07

Redaktorzy numeru: Anna Ryłko-Kurpiewska, Małgorzata Łosiewicz

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2024

Nadsyłanie artykułów:  31 marca  2024

Zgłoszenia: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for papers: HP 2024, Vol. 15, No. 51: Mediation and mediatisation of the contemporary warfare

2022-12-31

Redaktorzy numeru: Katarzyna Kopecka-Piech,  Anna Jupowicz-Ginalska, Dorota Dyksik

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2024

Nadsyłanie artykułów:  31 grudnia  2023

Zgłoszenia: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for papers: HP 2024, Vol. 15, No. 50: Homo politicus et res publica

2022-12-31

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2024

Nadsyłanie artykułów:  30 września  2023

Zgłoszenia: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for papers: HP 2023, Vol. 14, No. 49: A multidisciplinary perspective on the knowledge economy and society

2022-03-20

Redaktorzy numeru: Joanna Małecka

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2023

Nadsyłanie artykułów:  30 czerwca  2023

Zgłoszenia: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for papers: HP 2023, Vol. 14, No. 48: Władza stanowienia i interpretowania prawa

2022-03-20

Redaktor numeru: Wojciech Arndt

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2023

Nadsyłanie artykułów:  31 marca 2023

Zgłoszenia: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP