Data publikacji : 2017-01-23

The Legal Structure of the Joint‑stock Company as the Ultimate Source of Corporate Governance

Anna WierzbickaNatalia NiklińskaDział: ARTYKUŁY VARIA/ARTICLES VARIA

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this paper is to verify the hypothesis according to which the principles of corporate govern­ance constitute an effective complement to the legal norms pertaining to the supervision over the operation of joint‑stock companies, thereby improving the quality and effectiveness of their operation.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: An analysis of the legal regulations governing joint‑stock companies reveals that, while providing a potential for further development of this organisa­tional and legal form, they also contain areas that are ambiguous or open to abuse. Therefore, steps should be taken to close the existing legal loopholes by providing governance guidelines that would have the desired effect without burdening enterprises with excessive bu­reaucracy. In their work, the authors have employed the hypothetico‑deductive method.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The present work consists of five parts. It begins with an analysis of the legal structure of joint‑stock companies and the fundamental principles of their opera­tion justifying the implementation and observance of good practices. In the concluding part, we discuss the effects that can be achieved by companies with a higher level of corporate governance.

RESEARCH RESULTS: The prevailing level of corporate culture affects the ability of national economies to accumulate capital resources, use them ef­ficiently, and successfully monitor their allocation. This corroborates the hypoth­esis put forward in the present work, according to which the rules of corporate governance constitute an effective complement to the legal norms pertaining to the supervision over the operation of joint‑stock companies, thereby improving the quality and efficiency of their operation.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Solutions offered by corporate governance meet the market’s need for an effective tool for managing investor expectations that would be based on the thought‑out building of a stable market position for a given company rather than on dictates and prohibitions.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP