Data publikacji : 2022-02-10

Structural Violence

Dział: ARTYKUŁY VARIA/ARTICLES VARIA

Abstrakt

Research Objective: The article aims to analyse the concept of structural violence to outline its essential theoretical references.

The Research Problem and Methods: The main problem raised in the text is the distinction of structural violence against other forms of violence. The article uses the method of conceptual analysis supplemented with case studies.

The Process of Argumentation: The definition of structural violence proposed in the paper emphasizes the presence of intentional or unintentional systemic conditions that violate or limit the rights of individuals or groups. In the order of analysis, structural violence is first distinguished from other forms of violence: personal and legitimist. There are three forms of structural violence manifestation: social injustice, direct violence caused by an unjust social system, and a permanent threat embedded in the social system. In connection with the above, the possibility of identifying structural violence with theoretical tools developed by John Rawls to specify the conditions of structural justice is indicated. As a critical complement to this approach, a caveat is discussed that shows that however useful, Rawls’s approach may not be sufficient. Finally, the issue of cultural and symbolic violence is analysed.

Research Results: The conclusion drawn from the presented analysis is that structural violence is inextricably linked with social structure. A significant difficulty in minimizing it is that its sources are often invisible, remaining somewhat outside the framework of the current social paradigm. Therefore, the fight against this type of violence requires far-reaching interventions at the level of public awareness.

Conclusions, Innovations, and Recommendations: Recommendations that can be derived from the above considerations focus on the need to conduct social campaigns that have the opportunity to gradually change social awareness and the often unconscious social status quo.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP