Call for Papers: HP 2023, Vol. 14, No. 46: Czwarta władza – aspekty teoretyczne i praktyczne

2022-01-07

Często określenie  „czwarta władza”  w państwach demokratycznych odnosi się do roli wypełnianej przez media masowe, które obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej mogą w istotny sposób wpływać na politykę, a ponadto wypełniają funkcję kontrolną wobec tych trzech władz. Można jednak zastanawiać się, czy pojęcie czwartej władzy nie odnosi się również do innych podmiotów, np. różnego rodzaju organizacji społecznych, instytucji samorządowych czy społeczeństwa obywatelskiego jako całości. W ramach tej problematyki zostanie podjęta próba odpowiedzi m.in. na pytanie, czym jest i na czym  polega czwarta władza,  jakim podmiotom można ją przypisać oraz w jaki sposób jest sprawowana, a także, jakie koncepcje odpowiedzi na te pytania można znaleźć w myśli politycznej.

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP