Call for Papers: HP 2022, Vol. 13, No. 45: Autorytet władzy politycznej

2021-12-05

W dzisiejszej epoce kryzysu autorytetów – począwszy od rodziny, a kończąc na władzy politycznej - uzasadniony wydaje się namysł nad tym, jaki był i jest obecnie jej rzeczywisty fundament.  Używając łacińskich określeń auctoritas i potestas, głęboko zakorzenionych w rzymskiej kulturze politycznej, ale także w tradycji chrześcijańskiej, warto zastanowić się, na czym polega różnica między nimi i czy we współczesnych systemach demokratycznych autorytet władzy ma jeszcze jakikolwiek fundament. Zasadniczym wszak tematem planowanego numeru jest próba odpowiedzi na pytanie, na czym polega autorytet władzy politycznej  w ogóle. Takie ujęcie stwarza możliwość postawienia tego istotnego zagadnienia zarówno w perspektywie współczesnej jak i historycznej.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA RECENZJI KSIĄŻEK ORAZ ARTYKUŁOW RECENZYJNYCH DO DZIAŁU "RECENZJE"

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP