Call for Papers: HP 2022, Vol. 13, No. 44: Legitymizacja władzy i demokracja współczesna

2021-05-06

Świat państw demokratycznych po drugiej wojnie światowej wydawał się jedną z najbardziej stabilnych konstrukcji społeczno-politycznych w historii. Wydawało się, że po stuleciach doświadczeń z różnorodnymi formami ustrojowymi, a zwłaszcza w świetle tragicznych i o niespotykanej nigdy wcześniej skali wydarzeń z lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku oraz zniewolenia części Europy i świata w okresie Zimnej wojny, odejście od demokratycznych rozwiązań ustrojowych, jako jedynej dopuszczalnej formy legitymizacji władzy politycznej będzie niemożliwe. Jednakże na przestrzeni ostatnich kilku, a w mniejszym stopniu nawet kilkunastu lat, coraz wyraźniej widać odradzające się tendencje autorytarne – wśród obywateli, wśród polityków, wśród teoretyków władzy politycznej. Czy demokracja przetrwa ten rosnący atak na swą funkcję legitymizacyjną? Czy będzie musiała choćby częściowo ustąpić pola siłom antydemokratycznym? A może wyjdzie z całego kryzysu, spotęgowanego pandemią COVID-19, odmieniona lecz silniejsza? Wszystkim tym zagadnieniom chcielibyśmy przyjrzeć się w kolejnym numerze „Horyzontów Polityki”.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA RECENZJI KSIĄŻEK ORAZ ARTYKUŁOW RECENZYJNYCH DO DZIAŁU "RECENZJE"

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP