Call for Papers: HP 2022, Vol. 13, No. 43: Prawo a społeczeństwo - aktualne problemy legislacji i polityk publicznych

2021-05-06

Zapraszamy do składania artykułów do numeru tematycznego "Horyzontów Polityki", który poświęcony będzie problematyce szeroko rozumianych relacji pomiędzy systemem prawnym a systemem społecznym. W szczególności zachęcamy do refleksji nad procesami tworzenia prawa w kontekście międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Tekst mogą być także poświęcone ogólnym zagadnieniom poruszanym w ramach nauk o polityce publicznej lub szczegółowym problemom wybranych polityk publicznych. Numer będzie miał charakter interdyscyplinarny, zatem do zgłaszania tekstów zapraszamy nie tylko prawników i politologów, ale także przedstawicieli innych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych.

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA RECENZJI KSIĄŻEK ORAZ ARTYKUŁOW RECENZYJNYCH DO DZIAŁU "RECENZJE"

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP