Call for papers: HP 2025, Vol. 16, No. 54: Edukacja polityczna w społeczeństwie obywatelskim

2023-03-26

Czy edukacja polityczna jest niezbędna w demokratycznym a szczególnie republikańskim państwie - w państwie, które tak jakby zrównuje obywateli - w ich zwierzchniej kompetencji - z tymi, którzy w ich imieniu rządzą? Czy zdanie edukacji obywatelskiej dotyczy zarówno obywateli jak i wybranych przez nich przedstawicieli?  

Obydwie odpowiedzi wydają się oczywiste. Należy rzeczywiście oczekiwać, że będzie istniał jakiś rodzaj politycznej jedności, niosącej z sobą podobne nastawienia do najbardziej jednoczących wyzwań republikańskiej wspólnoty. Ostatecznie chodzi tu o dobro wspólne i interes publiczny całego społeczeństwa politycznego, jak również o wspólne dyspozycje wobec ładu prawnego, praw obywatelskich i o wzajemny szacunek względem współobywateli, tworzących naród polityczny jako taki.    

Postrzegana w tym świetle, sprawa edukacji politycznej wywołuje liczne pytania teoretyczne dotyczące współczesnych możliwości polityki, w tym m.in. pytania o rolę tradycji narodowej i rozumienie patriotyzmu i wspólnoty, o rolę elity politycznej i zakresu demokratycznej odpowiedzialności przed wyborcami, o relację między prawami i obowiązkami obywatelskimi, i wreszcie, o wyzwania jedności politycznej oraz pluralizmu kulturowego.     

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP