Call for papers: HP 2024, Vol. 15, No. 53: Władza i wspólnota

2023-03-24

Problem pochodzenia władzy politycznej stanowi jedno z kluczowych zagadnień filozofii polityki. Ujmując to zagadnienie z możliwie najbardziej ogólnej perspektywy (i w dużym uproszczeniu) można wskazać na dwa stanowiska – władza polityczna jest bądź to konsekwencją politycznej natury człowieka, bądź to efektem umowy społecznej. Niezależnie jednak od tego, ku któremu stanowisku będzie się konkretny badacz skłaniał, każdy z nich przyzna, że sam fakt istnienia władzy politycznej nie pozostaje bez wpływu na kształt wspólnoty, w której władza zaistniała, bądź którą władza stworzyła. I właśnie tej problematyce, czyli relacji między władzą, jej modelem i funkcjonowaniem a wspólnotą, której ta władza przewodzi, chcieliśmy poświęcić kolejny numer Horyzontów Polityki. Szczególnie interesują nas takie zagadnienia, jak:

  1. sposoby rozumienia wspólnoty i jej związków z władzą polityczną w historii idei;
  2. związki między hipotezami dotyczącymi pochodzenia władzy politycznej a jej modelami i związanymi z nimi sposobami rozumienia wspólnoty;
  3. współczesne wyzwania odnośnie do roli wspólnoto-twórczej stojące przed władzą polityczną w kontekście społeczeństw pluralistycznych i rozwoju wielokierunkowego;
  4. kwestia relacji między wspólnotami polityczno-obywatelskimi i wspólnotami religijnymi oraz ewentualna rola władzy politycznej w kształtowaniu tych relacji.

Jesteśmy otwarci na różnorodne i interdyscyplinarne ujęcia, zarówno z perspektywy nauk humanistycznych (e.g. filozofia, teologia, historia), nauk społecznych (e.g. nauki polityczne, socjologia, psychologia) czy nauk przyrodniczych (e.g. psychologia ewolucyjna, antropologia biologiczna), gdyż zagadnienie tak złożone i tak doniosłe, zarówno z perspektywy praktycznej, jak i czysto poznawczej, wymaga dyskursu tak wszechstronnego, jak to tylko możliwe.

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP