Call for papers: HP 2024, Vol. 15, No. 52: Wizerunek władzy – media, polityka, komunikacja

2023-01-07

Media będąc kanałem komunikacji między politykami, a opinią publiczną odgrywają istotną rolę w kształtowaniu postaw społecznych. Ich rolę wykorzystują politycy, by kształtować opinie, popularyzować sądy, wdrażać zmiany, zdobywać władze. Za sprawą mediów dokonuje się zarówno promocja określonych wartości, jak i ich deprecjacja czy dewaluacja. Różnorodności funkcji spełnianych przez media nierozerwalnie towarzyszy intencja pozyskania adresatów. Samo pozyskiwanie odbywa się na warunkach znanych nadawcy, a niekoniecznie uchwytnych dla odbiorcy, co łączy się z przekonaniem, że dany komunikat skierowany jest do wybranej osoby i reprezentuje system wartości, która ta podziela. Uznając powyższe zagadnienia za aktualne i istotne dla naukowego dyskursu, poświęcamy im kolejny numer Horyzontów Polityki. Proponujemy następujące problemy badawcze:

- komercjalizacja mediów i sprawowanie władzy,

- media w służbie elit politycznych i ich interesów,

- polityka i style medialnej komunikacji,

- reklamowa gra o wyborcę,

- media w wyborach samorządowych i prezydenckich oraz związane z tym tendencje,

- osoby „znane z widzenia” o sposobach kształtowania wizerunków polityków,

- medialne sylwetki polityków, a sposób przekazywania informacji,

- wartości i antywartości w świecie polityki.
Do publikacji artykułów zapraszamy naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy, badaczy z obszaru nauk społecznych (nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce i administracji) oraz nauk humanistycznych (filozofii, nauk o kulturze i religii).

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP