Call for papers: HP 2023, Vol. 14, No. 48: Władza stanowienia i interpretowania prawa

2022-03-20

Współczesne państwo to państwo obowiązującego prawa, począwszy od regulacji ustrojowych, aż do regulacji określających obszary jeszcze kilkadziesiąt lat temu obojętne dla prawodawcy. Coraz szersze „imperium prawa” wiąże się z powiększaniem władztwa prawodawcy, zarazem jednak wzrasta rola podmiotów stosujących (interpretujących prawo). Zupełnie naturalne wydaje się w takiej sytuacji napięcie między organami władzy państwowej. Nie można bowiem w sposób wyraźny rozgraniczyć zakresu kompetencji prawodawcy (stanowiącego prawo) i zakresu kompetencji organów stosujących prawo. Organy stanowiące prawo muszą zakładać określony sposób interpretacji ustanowionych regulacji. Natomiast organy stosujące prawo muszą ustalić cel, dla którego dane regulacje zostały ustanowione, czego nie można uczynić bez założenia o racjonalności ustawodawcy. Biorąc to pod uwagę współczesne spory polityczne stają się bardziej interesujące, co prowadzi do postawienia szeregu pytań, m.in.: Na czym polegają (powinny polegać) współczesne rządy prawa? Na czym polega (polegać powinna) współczesna władza prawodawcza? Do kogo (do jakich organów i w jakim zakresie) należy władza interpretowania obowiązującego prawa? Na czym polega, wobec wcześniej postawionych pytań, demokratyczne państwo prawa? 

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP