Aktualny numer


Plakat MNiSW

Szanowni Państwo,

Ze względu na wielką liczbę nadsyłanych tekstów, prace redakcyjne i ostateczna decyzja Redakcji o kwalifikacji artykułu może poważnie się wydłużyć, nawet do 2,5 –  3 lat.

Tematyka artykułów zgłaszanych do działu „Varia”, musi się mieścić w obszarze określonych przez Redakcję „Horyzontów Polityki” dziedzin i dyscyplin naukowych. Ostateczną decyzję o tej zgodności podejmuje Redakcja „Horyzontów Polityki”.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż teksty nie spełniające wymogów formalnych i określonych ściśle przez Redakcję, nie będą procedowane.

"Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, ukazującym się od roku 2010, początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

"Horyzonty Polityki" publikują artykuły naukowe między innymi z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Dziedzina i dyscyplina naukowa wiodąca
Dziedzina nauk społecznych/nauki o polityce i administracji

Dziedziny i dyscypliny naukowe (pozostałe)
Dziedzina nauk humanistycznych/filozofia
Dziedzina nauk społecznych/ekonomia i finanse
Dziedzina nauk społecznych/stosunki międzynarodowe
Dziedzina nauk społecznych/nauki o komunikacji społecznej i mediach
Dziedzina nauk społecznych/nauki o zarządzaniu i jakości
Dziedzina nauk społecznych/nauki prawne
Dziedzina nauk społecznych/nauki socjologiczne
Dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".
Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 "Horyzonty Polityki" otrzymały 100 punktów za publikację naukową

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Wydawca
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
ISSN:
2082-5897
eISSN:
2353-950X
DOI:
10.17399/HP

Artykuły publikowane są zgodnie z warunkami Creative Commons: Attribution – NoDerivs (CC BY- ND 4.0)

Licencja CC

 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • IC Journals Master List
 • BazEkon
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • EBSCO
 • Political Science
 • History of Politics and History of Political Thought
 • International Relations
 • European Studies
 • Public Policy
 • Economic Politics
 • Sociology and Political Psychology
 • Political Philosophy
 • Law and Administration
MNISW 100 punktów (2021)
Index Copernicus 86.90 (2017 r.)
h5Index 6

Aktualności

Call for papers: HP 2024, Vol. 15, No. 53: Władza i wspólnota

2023-03-24

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2024

Nadsyłanie artykułów: 30 czerwca 2024

Zgłoszenia: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Call for papers: HP 2024, Vol. 15, No. 52: Wizerunek władzy – media, polityka, komunikacja

2023-01-07

Redaktorzy numeru: Anna Ryłko-Kurpiewska, Małgorzata Łosiewicz

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2024

Nadsyłanie artykułów:  31 marca  2024

Zgłoszenia: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

Czytaj więcej

Redakcja czasopisma
Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP