[1]
dr W. Arndt, „Edytorial: Autorytet władzy politycznej”, HP, t. 13, nr 45, s. 5-6, grudz. 2022.