[1]
W. Bernacki, „Trzy szesnastowieczne spojrzenia na wolność w perspektywie katolickiej”, HP, t. 13, nr 45, s. 219-229, grudz. 2022.