[1]
P. Zdyb, „Budowanie autorytetu władzy publicznej poprzez stosowanie zasady zaufania z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego”, HP, t. 13, nr 45, s. 31-52, lip. 2022.