[1]
D. Liszkowska, „Przywództwo polityczne i autorytet przywódcy we współczesnej Turcji”, HP, t. 13, nr 45, s. 71-93, lip. 2022.