[1]
D. Szymczak i M. Kalinowski, „Przyczynek do analizy przejrzystości i skali outsourcingu politycznego w Polsce”, HP, t. 13, nr 42, s. 31-54, wrz. 2021.