Stemplowski, R. (2015) „Harvey, M., 2015, Drinking Water. A Socio-Economic Analysis of Historical and Societal Variations, Routledge, London and New York, ss. 178. Autorzy opracowań: M. Harvey oraz A. Evans, A. Sharma, D. Figueroa, W. D.H. Li.”, Horyzonty Polityki, 6(16), s. 191-195. Dostępne na: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/675 (Udostępniono: 27marzec2023).