Bernacki, W. (2022) „Trzy szesnastowieczne spojrzenia na wolność w perspektywie katolickiej”, Horyzonty Polityki, 13(45), s. 219-229. doi: 10.35765/hp.2396.