Zdyb, P. (2022) „Budowanie autorytetu władzy publicznej poprzez stosowanie zasady zaufania z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego”, Horyzonty Polityki, 13(45), s. 31-52. doi: 10.35765/hp.2325.