Liszkowska, D. (2022) „Przywództwo polityczne i autorytet przywódcy we współczesnej Turcji”, Horyzonty Polityki, 13(45), s. 71-93. doi: 10.35765/hp.2324.