Szymczak, D. i Kalinowski, M. (2021) „Przyczynek do analizy przejrzystości i skali outsourcingu politycznego w Polsce”, Horyzonty Polityki, 13(42), s. 31-54. doi: 10.35765/hp.2147.