Budzanowska, A. T. (2021) „Od chrześcijańskiego racjonalizmu do racjonalistycznego ateizmu - francuska myśl oświeceniowa. ”, Horyzonty Polityki, 12(39), s. 143-155. doi: 10.35765/hp.2077.