Zdun, M. (2020) „Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu”, Horyzonty Polityki, 11(37), s. 65-82. doi: 10.35765/hp.1986.