Bąba, W. (2020) „Ocena szans realizacji celów Strategii Europa 2020 w obszarze edukacji”, Horyzonty Polityki, 11(37), s. 29-48. doi: 10.35765/hp.1977.