Domanowska, J. (2020) „Strategiczna rola inteligencji wielorakich w procesie zarządzania wiedzą”, Horyzonty Polityki, 11(37), s. 83-97. doi: 10.35765/hp.1958.