Pérez López, P. (2019) „Procesos de reconciliación en Europa”, Horyzonty Polityki, 10(31), s. 105-127. Dostępne na: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1715 (Udostępniono: 25wrzesień2022).