Bernacki, Włodzimierz. 2022. „Trzy Szesnastowieczne Spojrzenia Na wolność W Perspektywie Katolickiej”. Horyzonty Polityki 13 (45), 219-29. https://doi.org/10.35765/hp.2396.