Bąba, Wojciech. 2020. „Ocena Szans Realizacji celów Strategii Europa 2020 W Obszarze Edukacji”. Horyzonty Polityki 11 (37), 29-48. https://doi.org/10.35765/hp.1977.