ZDYB, P. Budowanie autorytetu władzy publicznej poprzez stosowanie zasady zaufania z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Horyzonty Polityki, v. 13, n. 45, p. 31-52, 5 lip. 2022.