SZYMCZAK, D.; KALINOWSKI, M. Przyczynek do analizy przejrzystoƛci i skali outsourcingu politycznego w Polsce. Horyzonty Polityki, v. 13, n. 42, p. 31-54, 29 wrz. 2021.