Arndt, dr W. (2022). Editorial: The authority of political power. Horyzonty Polityki, 13(45), 7-8. Pobrano z https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2399