Arndt, dr W. (2022). Edytorial: Autorytet władzy politycznej. Horyzonty Polityki, 13(45), 5-6. Pobrano z https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2398