Bernacki, W. (2022). Trzy szesnastowieczne spojrzenia na wolność w perspektywie katolickiej. Horyzonty Polityki, 13(45), 219-229. https://doi.org/10.35765/hp.2396