Stachurski, M. (2022). M. Gorazda, M. Kwarciński, Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2020, s. 288, ISBN 978-83-7886-533-9 . Horyzonty Polityki, 13(45), 233-236. Pobrano z https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2340