Zdyb, P. (2022). Budowanie autorytetu władzy publicznej poprzez stosowanie zasady zaufania z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Horyzonty Polityki, 13(45), 31-52. https://doi.org/10.35765/hp.2325