Liszkowska, D. (2022). Przywództwo polityczne i autorytet przywódcy we współczesnej Turcji. Horyzonty Polityki, 13(45), 71-93. https://doi.org/10.35765/hp.2324