Szymczak, D., & Kalinowski, M. (2021). Przyczynek do analizy przejrzystoƛci i skali outsourcingu politycznego w Polsce. Horyzonty Polityki, 13(42), 31-54. https://doi.org/10.35765/hp.2147