Budzanowska, A. T. (2021). Od chrześcijańskiego racjonalizmu do racjonalistycznego ateizmu - francuska myśl oświeceniowa . Horyzonty Polityki, 12(39), 143-155. https://doi.org/10.35765/hp.2077