Zdun, M. (2020). Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu. Horyzonty Polityki, 11(37), 65-82. https://doi.org/10.35765/hp.1986