Bąba, W. (2020). Ocena szans realizacji celów Strategii Europa 2020 w obszarze edukacji. Horyzonty Polityki, 11(37), 29-48. https://doi.org/10.35765/hp.1977