Domanowska, J. (2020). Strategiczna rola inteligencji wielorakich w procesie zarządzania wiedzą. Horyzonty Polityki, 11(37), 83-97. https://doi.org/10.35765/hp.1958