(1)
Arndt, dr W. Edytorial: Autorytet władzy Politycznej. HP 2022, 13, 5-6.